*Všetky ceny sú vrátane DPH, sú to ceny jedno-užívateľských verzií. Školské multilicenčné verzie nájdete v e-shop/multilicencie

 

Zvukové diktáty zo Slovenského jazyka
Animovaný Slovenský Jazyk
Literárni autori a ich tvorba
Vybrané slová

Slovenčinársky šláger! Jednoznačný bestseller!

Ucelený komplet slovenčinárskych titulov. Najpredávanejšie edukačné CD-ROM tituly na Slovensku. Je to tak! Za posledných 10 rokov si získali desaťtisíce spokojných užívateľov, a to nepreháňame! Animovaný výklad teórie - všetko v pohybe. Vyše 300 zvukových diktátov. Teória literatúry. Vybrané slová. Animované - ozvučené - nahovorené - vhodné aj pre dyslektikov. Všetko pekne pokope za perfektnú cenu!


menej «

 

Zvukové diktáty zo Slovenského jazyka
Vyše 300 zvukových diktátov! 10.000 doplňovaných javoch! Precvičovanie pravopisných javov v diktátoch, ktorým podkladom sa stali skutočné diktáty používané na základných školách.
Diktáty pre vyššie ročníky sú podobného typu ako diktáty používané na prijímacích skúškach na SŠ. Naopak, v prvých kapitolách, sú začlenené špeciálne prípravné diktáty pre I. stupeň ZŠ vhodné už od druhého ročníka. Program rozlišuje veľké a malé písmená, bodky, čiarky, dĺžne, mäkčene, úvodzovky a iné interpunkčné znamienka. Automatické vyhodnotenie chýb programom opäť samozrejmosťou! Možnosť tlače úplného znenia diktátov, no aj pracovných listy s vynechanými znakmi - precvičenie pravopisných javov perom priamo do textov bez použitia počítača.

Animovaný Slovenský Jazyk

Gramatika, literatúra, sloh v rozsahu učebných osnov I. a II. stupňa ZŠ.
Pútavý výklad učebnej látky desiatkami animácií - všetko v pohybe a perfektne ozvučené! Dôležité definície sú pre lepšie zapamätanie naživo nahovorené. Atraktívny a dobre pochopiteľný výklad! Nadobudnuté vedomosti si žiak môže preveriť v interaktívnych testoch, kde zadania sú nahovorené. Automatická oprava chýb a vyhodnotenie programom.

Literárni autori a ich tvorba
S
úbor autorov a ich tvorby.
Formou animovaných testov program overuje žiacke vedomosti pri určovaní autora daného diela, tvorby literárneho autora, hlavných postáv v diele, druhového útvaru, či literárneho smeru. Riešenie testových úloh v časovom limite. Možnosť tlače pracovných listov! Fulltextové vyhľadávanie pre rýchle vyhľadanie autora, diela, hlavných postáv, ...

Vybrané slová
Učivo spracované v súlade so školskými osnovami. Výklad pravidiel písania i/í, y/ý po obojakých spoluhláskach. Animácie ozvučené zvukovými efektmi s automatickým pauzovaním - len samotný žiak určuje, kedy a ako rýchlo chce vo výučbe pokračovať. Testové úlohy zbavia žiakov neistoty v písaní i/í, y/ý. Program “zámerne” ponúka správny a chybný pravopis slov. Pri chybnej odpovedi sa objaví vhodne zvolený komentár, ktorý aj objasní, prečo odpoveď nie je správna. Naopak, po správnej odpovedi nasleduje motivačná odmena, ktorou je rozosmiatie “smajlíka”. Tlač pracovných listov - nemusíte nevyhnutne “sedieť pred počítačom”.

Všetky z popísaných programov vynikajú intuitívnym ovládaním a motivačnými prvkami. Pri zaváhaní je vždy k dispozícii nápoveda, ktorá vždy usmerní. Celkovú pohodu pri výučbe dotvára možnosť spustenia sprievodnej hudby.


Balíček programov v akciovej cene je dodávaný na jednom alebo viacerých CD/DVD-ROM. Vzhľad balenia (obal, potlač CD-ROM) sa môže líšiť od vzhľadu uvedeného na týchto stránkach. Obsah (softvér) je však zhodný s údajmi uvedenými na týchto stránkach. Jednotlivé programy je možné objednať aj na samostatných CD-ROMoch (1 program = 1 CD-ROM), a to v bežnej cene 12,- € za každý program zvlášť.

adresa...
LUMI.sk, s.r.o.
Dubská cesta 1288
024 01 Kys. Nové Mesto


mail...
lumi@lumi.sk

mobil ...
0905 155 521Vašu objednávku vybavíme do 24 hodín!

Pri akejkoľvek objednávke účtujeme len jeden manipulačný poplatok, a to 3€!

Balné neúčtujeme!