*Všetky ceny sú vrátane DPH, sú to ceny jedno-užívateľských verzií. Školské multilicenčné verzie nájdete v e-shop/multilicencie
 


DEJEPIS 5. ročník
ZEMEPIS 5. ročník
PRÍRODOPIS 5. ročník
PRÍRODOPIS 6. ročník

Žiadne bifľovanie! Všetko pútavo, interaktívne, názorne!

Prechod medzi prvým a druhým stupňom ZŠ iste uľahčí tento komplet štyroch edukačných programov. Bezchybné ozvučenie a pútavé animácie sú samozrejmosťou. Cvičenia sú automaticky vyhodnocované animovaným grafom. Pútavé videosekvencie záznamov laboratórneho mikroskopu. Pestrá databáza fotiek flóry a fauny. Všetko to, čo na hodine zemepisu, dejepisu a prírodopisu zažiješ. To všetko v pohybe priamo z CD-ROM v Tvojom počítači!


menej «

 

Dejepis 5 - Zemepis 5 - Prírodopis 5 - Prírodopis 6
Sú edukačné programy určený predovšetkým pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ. Rovnako sú však vhodné aj pre žiakov vyšších ročníkov ZŠ pri opakovaní a precvičovaní učiva. Učebná látka je spracovaná formou testových úloh, ktoré sú tematicky usporiadané podľa učebných osnov. Po každom zodpovedaní úlohy sa žiak hneď dozvie, či úlohu zodpovedal správne alebo nesprávne. Za správne vyriešenú úlohu získava zlatý dukátik. Ak žiak odpovie nesprávne, program ho na to hneď upozorní a ukáže mu správne riešenie, prípadne vysvetlí správnu odpoveď. V závere každého testu program zobrazí vyhodnotenie úspešnosti riešenia testu formou animovaného grafu. Edukačný softvér bol vytvorený učiteľmi pre učiteľov, žiakov a rodičov.


Balíček programov v akciovej cene je dodávaný na jednom alebo viacerých CD/DVD-ROM. Vzhľad balenia (obal, potlač CD-ROM) sa môže líšiť od vzhľadu uvedeného na týchto stránkach. Obsah (softvér) je však zhodný s údajmi uvedenými na týchto stránkach. Jednotlivé programy je možné objednať aj na samostatných CD-ROMoch (1 program = 1 CD-ROM), a to v bežnej cene 12,- € za každý program zvlášť.

adresa...
LUMI.sk, s.r.o.
Dubská cesta 1288
024 01 Kys. Nové Mesto


mail...
lumi@lumi.sk

mobil ...
0905 155 521Vašu objednávku vybavíme do 24 hodín!

Pri akejkoľvek objednávke účtujeme len jeden manipulačný poplatok, a to 3€!

Balné neúčtujeme!