Objednávkový formulár - multilicencie
 
názov
cena
množstvo
komplet 3 titulov ...
Slovenčina pre 2. r. - Ostrov NEzabudnutia
Matematika pre 2. r. - Ostrov NEzabudnutia
Vlastiveda + Prírodoveda pre 3. r. - Planéta NEzabudnutia
  ?
100,00 €
(cena za komplet)
komplet 7 titulov ... 
PRAVOPIS a DIKTÁTY - Diktáty a pravopisné cvičenia zo SJ pre 3.+ 4.+ 5.+ 6.+ 7.+ 8.+ 9. r. ZŠ
  ?
100,00 €
(cena za komplet)
 
komplet 4 titulov ... 
DEJEPIS 5. ročník + ZEMEPIS 5. ročník + PRÍRODOPIS 5. ročník + PRÍRODOPIS 6. ročník
  ?
100,00 €
(cena za komplet)
 
komplet 4 titulov ... 
Zvukové diktáty zo Slovenského jazyka + Animovaný Slovenský Jazyk
Literárni autori a ich tvorba + Vybrané slová
  ?
100,00 €
(cena za komplet)
 
komplet 3 titulov ... 
Animovaná fyzika pre všetkých + Fyzika 6. ročník + Fyzika 7. ročník
  ?
100,00 €
(cena za komplet)
 
komplet 4 titulov ... 
MATEMATIKA pre 2. r. - Ostrov NEzabudnutia
MATEMATIKA pre 5.+ 6. r. - prirodzené čísla
MATEMATIKA - Počty v testoch
Animovaná matematika pre všetkých
  ?
100,00 €
(cena za komplet)
 
komplet 24 titulov ... 
Veľká multimediálna ANGLIČTINA + NEMČINA
Školská angličtina 1+2+3+4+5+6
Anglické konverzácie 1+2+3+4+5+6
Školská nemčina 1+2+3+4+5+6
Nemecké konverzácie 1+2+3+4+5+6
  ?
100,00 €
(cena za komplet)
 
RUŠTINA 1.
gramatika - pravopis - slovíčka - fonetika  ?
33,00 €
 

Vaša údaje

organizácia:
mobil:




vymazať formulár
vybavuje:
e-mail:
ulica, č.d.:

poznámka:
PSČ:
mesto (obec):
IČO:


Expedujeme do 24 hodín!

J
edno poštovné 3€!

B
alné neúčtujeme!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 cena v €
0
 poštovné v €
3,00
 k úhrade v
0